Aktualne ogłoszenia

Zawarcie Umowy partnerskiej: Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0

Zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, informujemy, że Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w dniu 15.11.2023 r. zawarła z Liderem - Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o. oraz pozostałymi partnerami (Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Kujawsko-Pomorskim Centrum Naukowo-Technologicznym im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o.) umowę partnerską dotyczącą wspólnej realizacji projektu pn. "Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0" w ramach Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza [nabór nr FEKP.01.01-IZ.00-063/23].